VERDACHTEBEDANKT.NL
05 03 2013 - Noot redactie
Vader logisch vrijgesproken door rechtbank

Door deze vrijspraak heeft de rechtbank de vader van Ruben een ticket gegeven om de valse aangevers zoals Willem van Helvoort, zus Lieke van Helvoort, moeder van Helvoort Ceelen en tante van der Ven en oom Rinio van der Ven van het vloerenbedrijf Dibagroep te Uden van der Ven Vloerentechniek Uden in rechten aan te spreken voor alle door hem gemaakte juridsche kosten ten bedrage van ruim EUR 10.000,- exclusief rente naast een vergoeding voor naam- en imagoschade op basis van publicaties op internet zonder dat wederhoor heeft plaatsgevonden. Dit betekent dat niet alleen Ruben maar ook zijn vader een vordering heeft verkregen op Willem van Helvoort die wordt verhaald. De valse aangevers kunnen eerdaags een gerechtsdeurwaarder tegemoet zien die conservatoir beslag komt leggen op inkomen en roerende en onroerende zaken ter zekerheid van verhaal bij de valse aangevers.

De vader van Ruben zal tevens een formele klacht indienen bij het korps Oost-Brabant tegen de inmiddels gepensioneerde diender Ton van der Vegt die met een drie dubbele pet op de belangen heeft gediend van de dader met familie in plaats van het slachtoffer waarbij de ambtseed is geschonden.